БІБЛІОТЕКА: КНИГИ, СТАТТІ, ДОКУМЕНТИ

Всю краєзнавчу літературу (та документи, статті) про Тернопіль можна поділити на три групи: польська, радянська й українська.

Польськомовні джерела вміщують багату інформацію, хоч вони тенденційні. Варто зауважити, що поляки у міжвоєнний час видали путівники про воєводство, повіти, повітові міста і містечка, окремі села, але про Тернопіль окремого видання не зробили. Варті уваги згадки в краєзнавчій монографії Томаша Кунзека (1928, 1932), в путівниках по воєводству (1928, 1931), оглядові етапі в «Географічному Словнику» (1892). Уяву про довоєнний Тернопіль, його будинки, вулиці, сквери, пам'ятники дають видані за Австро-Угорщини і Польщі поштові листівки, в т. ч. кольорові. Вони передають атмосферу неквапного життя провінційного міста.

У літературі поміщені докладні мапи барона Антона фон Посареллі (1797), Альфреда Бруттера (1908), архітектора Макса Шафкопфа (1925), професора Юзефа Галічера (1931). 

Першим фундаментальним дослідженням історії міста треба вважати хроніки польського краєзнавця, тернополянина Чеслава Еуґетіуша Бліхарского, який зібрав спогади очевидців подій 1914-1946 pp., опрацював тематичні матеріали з періодичної преси. Цінна, переважно невідома досі широкому загалові інформація, міститься в його монографіях польською мовою: «Тернопіль, затриманий в кадрі пам'яті» (1992), «Тернопіль у 1809-1945 роках) (від епізоду наполеонівської епопеї до вигнання)» (1993), «Тернополяни на старому батьківському шляху» (1994), «Тернопільські Збірки» (4 т., 1994-1997), що заслуговують особливої уваги.

За часів радянської України видано кілька путівників, нарисів і фотоальбомів, але вони і поверхові та політизовані. Наше минуле подавалося з позицій радянської історичної псевдонауки. Інакше й бути не могло. Автори перебували в залежності від партійно-ідеологічних чинників І видавничої цензури. Краєзнавцям були невідомі цілі пласти біографії міста, а доступ до першоджерел та архівів — недосяжний. Історія до 1939 p., якій виділялося близько 20% обсягу книжки, подавалася в чорних фарбах, ат. зв. «сьогодення» — в рожевих. Посилань на першоджерела чи переліки використаної літератури робити не можна було. Переважно путівники про Тернопіль укладали партійні функціонери та журналісти.

За час незалежності України побачили світ два фото путівники (Київ, 1996; Львів, 2005), які нічого нового не додали до історії Тернополя. Вони відображали сьогоднішнє місто, а не його багате минуле. Вагомою з точки зору інформативного та ілюстративного матеріалу стала праця Любомири Бойцун «Тернопіль у плині літ. Історико-краєзнавчі замальовки», видана у Тернополі (2003).

У 1989 р., у зв'язку зі змінами в країні політичної ситуації, що насувалася, автор отримав можливість ознайомитися з літературою української діаспори. Відкрилися «спецхрани» у Львові. Нова, досі не відома інформація про ЗУНР, УСС, УГА, ОУН, УПА, видатних тернополян заповнила «білі плями» рідної історії.

Цікаві матеріали почерпнуто з тритомного історико-мемуарного збірника «Шляхами Золотого Поділля» (Філадельфія, 1960,1970,1983). 

Значний інтерес становлять монографія Б. Остап'юка «Давній Тернопіль» (Маямі-Торонто, 1984), спогади В. Безкоровайного, П. Гайди, Н. Гірняка, М. Губчака, Т. Демчука, О. Кравченюка, наукові розвідки М. Чубатого. На підставі їхніх публікацій став відомий зміст першого нарису «Місто Тернопіль та єго околиця» (1894) о. Петра Білинського, який давно став бібліографічною рідкістю.  Велике значення для систематизації нових знань мали «Українські Енциклопедії» за редакціями Івана Раковського (3 т.) та Володимира Кубійовича (10 т.), історії України М. Аркаса, М. Грушевського, Д. Дорошенка, О. Субтельного. Важливі дані про життя міста поміщено на сторінках провідної львівської газети «Діло» (1880-1939), у тернопільських газетах «Вільне життя» (1939-1-1, 1945-2000), «Радянський Тернопіль» (1945), «Тернопіль вечірній» (1990-2000), польськомовних регіональних часописах «Голос Польський», «Газета Народна», «Кур'єр Львівський».

Інформацію процитовано із книги «ТЕРНОПІЛЬ 1540-1944рр. Історико-краєзнавча хроніка. Частина I» (2010) І.Дуда

Видання подано у хронологічному порядку:

 1. Локаційний привілей на заснування оппідума Тарнополє (1540)
 2. Привілей Станіслава Конєцпольського (1666)
 3. Тернопільські інвентарі (1550-1852)
 4. Дело о присоединении Тарнопольской области к австрийским владениям (1815)
 5. Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusz Lipińskiego. T.2 (1845)
 6. Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza. T. 1 (1853)
 7. Statystyka miast i miasteczek (1866)
 8. Монографія Антонія Шнейдера (1866)
 9. Львівська газета"Діло" (1880-1939)
 10. Powiat Tarnopolski pod wzgledem geograficzno-statystycznym. Satke (1890)
 11. Przywileje królów i właścicieli miasta Tarnopola, znajdującego się w archiwum miejskiem 1857-1920 (1892)
 12. Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego tom XII, str. 187-195 (1892)
 13. Powiat Tarnopollski pod wzgladem geograficzno-statystycznym (1895)
 14. Kościół OO. Dominikanów w Tarnopolu i jego restauracya za 1909 rok (1910)
 15. Zyla W. Kosciol oo. Dominikanow w Tarnopolu 1749 — 1779 (1917) / немає у базі
 16. Оглядовий матеріал у «Географічному Словнику» (1892)
 17. Інвентар Тернополя за 1672р. Людовік Фінкель (1892)
 18. Річникики тернопільського наукового товариства. Том 1 (1892), Том 2 (1894), Том 3 (1896)
 19. Місто Тернопіль та єго околиця / о. Петро Білинський / (1892)
 20. В'язанка побажань для української молоді (1885) / В.Лучаківський 
 21. Jan Tarnowski : szkic biograficzny (1888) 
 22. Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1909 / Klein, Franciszek (1910)
 23. Художник Георгій Дунайський про Галичину (1911)
 24. Путівник по Подільському музею у Тернополі (1913)
 25. Демографічні дослідження. Тернопіль (1923)
 26. Przeszłość i zabytki Województwa Tarnopolskiego (1926)
 27. Nasze Podole. Opis krajoznawczo-turystyczny województwa tarnopolskiego (1930)
 28. Путівники по тернопільському воєводству 1928, 1931
 29. Монографії Томаша Кунзека (1928, 1932)
 30. Przewodnik po województwie Tarnopolskiem z mapą (1928)
 31. Міщанське брацтво в Тернополі (1931)
 32. Земля Подільська (1935)
 33. Tygodnik Illustrowany. R. 77 nr 38 (1936)
 34. Довоєнні польськомовні регіональні часописм «Голос Польський», «Газета Народна», «Кур'єр Львівський»
 35. Адресова книга із даними про Тернопіль (1935-36)  / .rar (191mb) 
 36. Тернопільська газета «Вільне життя» (1939-1-1, 1945-2000)
 37. Газета «Радянський Тернопіль» (1945)
 38. Єврейська енциклопедія Тернополя (1955)
 39. Фотопутівник «Тернопільщина» (1968)
 40. Газета «Тернопіль вечірній» (1990-2000)
 41. Тернопіль, затриманий в кадрі пам'яті (1992) Ч. Бліхарський
 42. Тернопіль у 1809-1945 роках (від епізоду наполеонівської епопеї до вигнання) (1993) Ч. Бліхарський
 43. Тернополяни на старому батьківському шляху (1994) Ч. Бліхарський
 44. Тернопільські Збірки (4 т., 1994-1997) Ч. Бліхарський
 45. Давній Тернопіль (1984) Богдан Остап'юк
 46. Тернопіль: Міста Радянської України (1962) / Автор-уклад. І.Ю. Розум. — Тернопіль
 47. Тернопіль: Путівник (1964) / Уклали В. Андреєв, М. Приходько
 48. Тернопіль: Обласні міста Радянської України (1966) / Автори тексту Б.І. Мінц, М.А. Приходько. — К.
 49. Молодіють міста і села над Збручем (1967) Шевчук Г.І. - Львів / згадується Тернопіль
 50. Тернопільщина: Путівник (1968) / Ельгорт Б., Нечай С., Приходько М. — Львів, 1968. — С. 33-58. / згадується Тернопіль
 51. Збірник «Шляхами Золотого Поділля» (1970, 1983, 1983)
 52. От ХАЛХИНГОЛА до БЕРЛИНА (1973) / К. Сімонов (уривки спогадів про Тернопіль) / згадується Тернопіль
 53. Тернопільська область: Історія міст і сіл УРСР (1973) В 26-т.—К., 1973. — С.66-99.
 54. Тернопільщина: Фотоальбом. Серія «Області Радянської України» (1974) /Автори текст Б. І. Мінц, М.А. Приходько. — К. / згадується Тернопіль
 55. Тернопіпь: Путівник (1975) /Автор текску Р.І. Пінь,. — Львів
 56. Тернопіль: Фотоальбом (1979) / Автор тексту Р.І. Пінь. — К.
 57. Тернопіль: Історико-краєзнавчий нарис (1979) / Ельгорт В.Б., Лопата В.Г., Чернявський Ф.Ф. — Львів
 58. Тернопільщина. Землі квітучої краса: Фотоальбом (1987) / Уклад, та вступ, слово К. Валігури та А. Тринька. — К. / згадується Тернопіль
 59. Тернопіль: Фотоальбом (1986) / Уклад, та автор вступ, статті А.Ф. Тринько. — К.
 60. Фортеця Тарнополь 1944 (1986) / Герд Фріке
 61. Тернопіль. Що? Де? Як?: Фотопутівник (1989) / І.Дуда та Б.Мельничук
 62. Tarnopol zatrzymany w kadrze pamięci (1992) / Ч.Бліхарський
 63. Miscellanea Tarnopolskie. Tom III. Історія тернопільських гімназій та семінарій (1996) Ч.Бліхарський
 64. Miscellanea Tarnopolskie. Tom IV. Tarnopolskie Campo Santo przypomina… (1997) Ч.Бліхарський
 65. Hetman Jan Tarnowski : bibliografia (1997)
 66. Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі 1898-1998 (1998)
 67. Тернопіль у плині літ (2003) / Любомира Бойцун
 68. Нариси минувшини села Велика Березовиця / Олег Хортик (2006)
 69. Листи до друга (2008) / В.Сушкевич
 70. Костели і монастирі тернопільського воєвудства (2008)
 71. Ювійлейне видання про тернопільську Катедру (2009)
 72. Strażnik tarnopolskiej pamięci. Чеслав Бліхарський (2009)
 73. Часопис «Ї» №63 — Тернопіль (2010)
 74. Тернопіль у вогні. Хроніка весни 1944 року (2010) / Олександр Семенів
 75. Ślady na piasku. Z Tarnopola do Argentyny. Kresowa rodzina w wojennej zawierusze (2012)
 76. W służbie mojej Malej Ojczyźnie Tarnopolem zwanej (2013) / Ч.Бліхарськмй
 77. Моє життя. Мій Тернопіль (2015) / Євген Бліхар
 78. Тернопіль, Ternopil, Tarnopol (2017) / Збірка публікацій
 79. Тернопіль: місто, люди, історія (від давнини до 1991 року) / 2018 / Володимир Окаринський
 80. Пацани повоєнних років. Спогади про радянський Тернопіль. О.Столяров
 81. Тернопіль 1944-1994: історико-краєзнавча хроніка, 344ст. І.Дуда / 2018

У Києві видавалися комплекти кольорових листівок (1979, 1986), на яких відтворено визначні пам'ятки Тернополя повоєнної доби. Вони увійшли до збірок листівок по області: «Мальовнича Тернопільщина» (1984) і «Памятные места Тернопольщины» (1987). Туристські карти-схеми по місту та його околицях вперше видано в Москві (1987,1988), потім у Тернополі (1996). До того часу карти міста, як і статистичні дані, вважалися секретними і були недоступні авторам і читачам.

Залиште відгук

Ваше ім"я:

Відгуки:

Формулы на латехе: $$f(x) = x^2-\sqrt{x}$$ превратится в $$f(x) = x^2-\sqrt{x}$$.
Для выделения используйте следующий код: [i]курсив[/i], [b]жирный[/b].
Цитату оформляйте так: [q = имя автора]цитата[/q] или [q]еще цитата[/q].
Ссылку начните с http://. Других команд или HTML-тегов здесь нет.

Сколько будет 80+2?