Головна | Останні долучення | Теґи | YouTube | Шо там у Тернополі? | Придбати #СеріяКнигДитинствоТернополя у автора


1 допис з тегом

1995

Miscellanea tarnopolskie / tom II (1995)

Автор/Видавництво: Чеслав Еугетіуш Бліхарський
Дата випуску: 1995
Мова: польська
Кількість сторінок: 461

Про видання: До вашої уваги другий том «Тернопільських збірок» Чеслава Бліхарського. Історія храмів, органів міського самоврядування, товариств, освітніх закладів. Усе це та багато іншого на сторінках Miscellanea tarnopolskie.

Зміст

Spis tresci
Kosciol o.o. Dominikanow…………………………………………………………………………………………… 9
Kosciol o.o. Jezuitow…………………………………………………………………………………………………….38
Kosciol Parafialny w Tarnopolu…………………………………………………………………………………….53
Biskupstwo Tamopolskie…………………………………………………………………………………………………..80
Kaplice…………………………………………………………………………………………………………………………..82
Kaplica cmentarna………………………………………………………………………………………………………..82
Kaplica konwiktorska…………………………………………………………………………………………………..82
Kaplica szkolna……………………………………………………………………………………………………………82
Kaplica gimnazjalna…………………………………………………………………………………………………83
Kaplica wiezienna…………………………………………………………………………………………………………83
Kaplica w Ochronce Polskiej…………………………………………………………………………………..83
Kaplica sw. Jana………………………………………………………………………………………………………….83
Kaplica Matki Boskiej Bolesnej………………………………………………………………………………. 83
Kaplica w Zagrobeli………………………………………………………………………………………………..84
Kaplica w Gajach Wielkich……………………………………………………………………………………..84
Przechadzka po naszych grobach Tarnopolskich……………………………………………………85
Obrazy i figury Matki Boskiej przywiezione po drugiej wojnie swiatowej
z wojewodztwa tarnopolskiego (zebral i opracowal Tadeusz Kukiz)………………………..88
Nabozenstwa patriotyczne……………………………………………………………………………………………91

Zycie polityczne …………………………………………………………………………………………………………..99

Prasa Tarnopolska…………………………………………………………………………………………………………..123
Kronika zycia gospodarczego Tarnopola………………………………………………………………………127
Magistrat i Rada Miejska miasta Tarnopola…………………………………………………………………..142
Burmistrzowie ………………………………………………………………………………………………………..164
Wice-burmistrzowie …………………………………………………………………………………………………165
Rada Miejska miasta Tarnopola………………………………………………………………………………165
Magistrat……………………………………………………………………………………………………………………167
Rada Powiatowa…………………………………………………………………………………………………………184
Zycie kulturalne…………………………………………………………………………………………………………….189
Teatr…………………………………………………………………………………………………………………………191
Koncerty………………………………………………………………………………………………………………….196
Odczyty……………………………………………………………………………………………………………………198
Akademie ……………………………………………………………………………………………………………….. 201
Festyny…………………………………………………………………………………………………………………… 203
Kino……………………………………………………………………………………………………………………….. 204
Organizacje spoleczne…………………………………………………………………………………………………..205

Wstep…………………………………………………………………………………………………………………….. 205

Chronologiczne zestawienie organizacji spolecznych w Tarnopolu do roku 1914……..205
Sarmacja (tajna organizacja)……………………………………………………………………………………..208
Kasyno miejskie……………………………………………………………………………………………………….208
Towarzystwo Pedagogiczne…………………………………………………………………………………….211
Towarzystwo Przyjaciol Oswiaty Ludowej……………………………………………………………….222

Towarzystwo Pomocy Naukowej ……………………………………………………………………………..222

Stowarzyszenie Rekodzielnikow „Gwiazda»………………………………………………………………223

Stowarzyszenie Mlodziezy Rekodzielniczej im. T. Kosciuszki ………………………………….237

Towarzystwo Zwolennikow Postepu………………………………………………………………………..238
Tarnopolskie Towarzystwo Lyzwiarzy………………………………………………………………………. 240

Towarzystwo Przyjaciol Muzyki w Tarnopolu …………………………………………………………. 240

Podolskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Dietariuszow…………………………………..265
Resursa Tamopolska………………………………………………………………………………………………..266

Stowarzyszenie Urzednikow …………………………………………………………………………………….266

Kolko Rolnicze………………………………………………………………………………………………………….. 267
Towarzystwo Rybackie…………………………………………………………………………………………….. 267
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Rekodzielnikow „Rodzina»………………………………….. 268
Towarzystwo Gimnastyczne „SOKOL»…………………………………………………………………….. 269

Towarzystwo Wioslarskie ……………………………………………………………………………………….. 291

Towarzystwo Weteranow Polskich z 1863 roku…………………………………………………………. 292

Kasyno Mieszczanskie……………………………………………………………………………………………. 292

Towarzystwo Nauczycieli Szkol Wyzszych ……………………………………………………………… 292

Powiatowa Kasa Chorych ……………………………………………………………………………………….. 297

Tarnopolskie T-wo Obywatelskie……………………………………………………………………………… 297

Towarzytwo Spiewacze „Echo» ……………………………………………………………………………….. 297

Kolko Naukowe Tarnopolskie……………………………………………………………………………………… 298
Towarzystwo Przyjaciol Oswiaty Ludowej………………………………………………………………… 301
Towarzystwo Szkoly Ludowej………………………………………………………………………………….. 302
Stowarzyszenie katolickich robotnikow,Przyjazn»……………………………………………………. 331
Eleuteria……………………………………………………………………………………………………………………. 332
Towarzystwo Pomocy Przemyslowej…………………………………………………………………………. 333
„Ognisko»…………………………………………………………………………………………………………………. 333
Towarzystwo Przyjaciol Mlodziezy……………………………………………………………………………. 334
Wojskowo-cywilny Klub Sportowy „Kresy»…………………………………………………………….. 334
Czytelnia naukowa…………………………………………………………………………………………………… 361
Organizacje spoleczne w latach 1918 — 1939………………………………………………………………. 361
Komitet Bylych Wiezniow Ideowych z lat 1914 — 1921……………………………………………… 363
Towarzystwo Opieki nad Grobami Polskich Bohaterow…………………………………………… 364
Zwiazek Inwalidow Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej………………………………………. 364
Kolo Podolan w Warszawie……………………………………………………………………………………… 365
Tarnopolanie w Krakowie……………………………………………………………………………………….. 365
Zwiazek Legionistow……………………………………………………………………………………………….. 366
Powiatowa Organizacja Narodowa………………………………………………………………………….. 368
(POW) Polska Organizacja Wojskowa…………………………………………………………………….. 368
Federacja Zwiazkow Obroncow Ojczyzny………………………………………………………………. 369
Zwiazek Strzelecki…………………………………………………………………………………………………… 369

Kolo Zwiazku Oficerow Rezerwy w Tarnopolu ………………………………………………………. 373

Zwiazek Podoficerow Rezerwy…………………………………………………………………………………. 375
Zwiazek Naprawy Rzplitej………………………………………………………………………………………… 375
Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego………………………… 376
Podolski Klub Jezdziecki………………………………………………………………………………………….. 380
Wojewodzki Zwiazek Stowarzyszen Polskich………………………………………………………….. 380
Wojewodzki Sekretariat Porozumienia Organizacyj Spolecznych…………………………….. 380
Liga Morska i Kolonialna……………………………………………………………………………………….. 381
Liga Obrony Powietrznej Panstwa…………………………………………………………………………… 381
Polski Czerwony Krzyz…………………………………………………………………………………………….. 383
Wojewodzkie Kuratorium Budowy Kosciolow i Domow Ludowych………………………. 384

Towarzystwo Pomocy Polonii za Granica ………………………………………………………………. 385

T-wo Przyjaciol Rumunii w Tarnopolu……………………………………………………………………. 385
Wojewodzki Komitet Zbiorki na Fundusz Walki o Szkole Narodowa dla Polakow
Zagranica………………………………………………………………………………………………………….. 385
Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich w Tarnopolu…………………………………………. 386
Towarzystwo Spiewacze „Bard»………………………………………………………………………………. 386
Towarzystwo Oratoryjne………………………………………………………………………………………… 388
Chor Nauczycielski………………………………………………………………………………………………….. 391

Chor mieszany Towarzystwa Szkoly Ludowej ……………………………………………………….. 391

Tarnopolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk w Tarnopolu ……………………………………… 391

Podolskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk………………………………………………………………… 392
Oddzial Polskiego Towarzystwa Historycznego………………………………………………………. 394
Kolo Polskiego Towarzystwa Filologicznego…………………………………………………………. 395
Wojewodzki Zwiazek Pracy Obywatelskiej Kobiet………………………………………………….. 395
Towarzystwo Opieki nad Dzieckiem i Mlodzieza…………………………………………………….. 396
Delegatura Kol Gospodyn Wiejskich w Tarnopolu………………………………………………… 396
Kasyno Urzednicze………………………………………………………………………………………………….. 396

Rodzina Urzednicza ……………………………………………………………………………………………….. 397

Rodzina Wojskowa………………………………………………………………………………………………….. 397
Rodzina Kolejowa……………………………………………………………………………………………………. 398
Rodzina Policyjna……………………………………………………………………………………………………. 398
Zwiazek Pan Domu………………………………………………………………………………………………….. 398

Stowarzyszenie Mlodych Ziemianek Kolo Tarnopol ………………………………………………. 399

Towarzystwo Pan Niesienia Pomocy Wdowom i Sierotom po Adwokatach…. 399
Legion Mlodych………………………………………………………………………………………………………. 399

Straz Przednia ………………………………………………………………………………………………………….. 400

Liga Katolicka w Tarnopolu………………………………………………………………………………………. 400

Narodowa Organizacja Kobiet …………………………………………………………………………………. 401

Kolo Przyjaciol Harcerstwa w Tarnopolu………………………………………………………………….. 401
Kolo Harcerzy z Walk o Niepodleglosc z lat 1910 — 1921……………………………………………. 402

Zwiazek Mlodziezy Rzemieslniczej…………………………………………………………………………… 402

Izba Rzemieslnicza…………………………………………………………………………………………………… 403

Gremium Kupcow Polskich……………………………………………………………………………………… 404

Malopolskie Towarzystwo Rolnicze ………………………………………………………………………… 405

Towarzystwo Rolniczo-Osadnicze…………………………………………………………………………… 406

Patronat Przemyslu Ludowego i Domowego……………………………………………………………. 406

Towarzystwo Teatrow i Chorow Wloscianskich…………………………………………………….. 406

Chrzescijanski Zwiazek Zawodowy………………………………………………………………………….. 406

Zwiazek Zawodowy Kolejarzy (Z.Z.K.)……………………………………………………………………… 407

Zjednoczenie Kolejowcow Polskich…………………………………………………………………………. 407

Kolo Zwiazku Zawodowego Maszynistow Kolejowych przy ZZK w Tarnopolu. 407

Federacja Kolejowcow Polskich w Tarnopolu…………………………………………………………… 407
Towarzystwo Muzyki Kolejowej w Tarnopolu…………………………………………………………. 407
Wojewodzki Zwiazek Stalych Delegatow Pracownikow Panstwowych w Tarnopolu……………… 407

Stowarzyszenie Sedziow Przysieglych w Tarnopolu ……………………………………………….. 408

Zwiazek Polskich Nauczycieli Szkol Powszechnych w Tarnopolu……………………………… 408
Zwiazek Zawodowy Nauczycieli Polskich Szkol Srednich………………………………………… 409
Chrzescijanski Zwiazek Nauczycieli Szkol Powszechnych………………………………………… 410

Zwiazek Lekarzy Kas Chorych w Tarnopolu ……………………………………………………………. 410

Tarnopolski Oddzial Lekarzy Weterynarii ………………………………………………………………… 410

Wojewodzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Tarnopolu…………………………… 410
Towarzystwo Pszczelniczo-Ogrodnicze w Tarnopolu………………………………………………… 410
Towarzystwo Hodowcow Drobiu, Krolikow i Golebi…………………………………………………. 411

Tarnopolski Podokreg Lwowskiego Zwiazku Okr. Pilki Noznej ………………………………… 411

Policyjny Klub Sportowy…………………………………………………………………………………………. 411

Tarnopolski Klub Tenisowy — 1930…………………………………………………………………………. 411
Podolski Klub Sportowy Legion……………………………………………………………………………….. 413
Podolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Tarnopolu……………………………. 415
Szkolnictwo — Tarnopolskie Szkoly Ludowe (do chwili wybuchu I-szej Wojny
Swiatowej)……………………………………………………………………………………………………………….. 417
Wstep…………………………………………………………………………………………………………………….. 417
„Hauptschule», „Kreishauptschule», szkola ludowa pospolita, Szkola Wydzialowa
im. Konarskiego…………………………………………………………………………………………………. 418
„Madchenschule», Szkola normalna dla dziewczat, 3-kl. Wydzialowa Szkola
Zenska im. sw. Jadwigi………………………………………………………………………………………. 424
Gr.-kat. Pfarschule, 2-klasowa Szkola „Na Mikulinieckim», etatowa 4-klasowa
Szkola Ludowa Meska, 4-klasowa Szkola Ludowa Meska im. sw. Kazimierza 430

4-klasowa Szkola Cwiczen przy Seminarium Nauczycielskim Meskim ……………………. 433

I-sza Etatowa 4-klasowa Szkola Zenska tzw. „Garfeina», Szkola Ludowa im.
Hoffmanowej……………………………………………………………………………………………………… 434
4-klasowa Szkola Zenska przy ul. Agenora („Kolejowa»), Wydzialowa Szkola
Zenska im. A. Mickiewicza…………………………………………………………………………………. 436
4-klasowa Zenska Szkola Pospolita Siostr pod wezw. sw. Jozefa, „Szkola
Jozefitek»………………………………………………………………………………………………………… 438

4-klasowa Szkola „Cwiczen» przy Prywatnym Seminarium Zenskim dyr. Vogla. 438

4-klasowa Ludowa Szkola im. J. Slowackiego………………………………………………………….. 438
4-klasowa Ludowa Szkola Zenska im. E. Orzeszkowej……………………………………………… 439
Deutsche-Israelitische Schule, Israelitische Freyschule, Niemiecko-Zydowska
Szkola, 4-klasowa Szkola Izraelicka, 4-klasowa Mieszana Szkola Izraelicka,

Szkola Ludowa im. Perla …………………………………………………………………………………… 439

„Viribus Unitis»…………………………………………………………………………………………………………….. 442
Uzupelnienia do „Tarnopolan na starym ojcow szlaku»………………………………………………… 444